Zakres usług firmy MWBiuro – nowoczesna księgowość

Zakładanie działalności gospodarczej

Współpracując z naszym Biurem możesz liczyć na pełne wsparcie w procesie rejestracji działalności gospodarczej. W oparciu o wieloletnie doświadczenie wypracowaliśmy optymalny pakiet usług obejmujący:

 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
 • pomoc w prawidłowym wypełnieniu formularzy i druków niezbędnych do rozpoczęcia
  prowadzenia działalności gospodarczej,
 • organizację księgowości, merytoryczne wsparcie w początkowym etapie prowadzenia
  działalności gospodarczej.

 

laptop kobieta

kalkulator

 

Księgi handlowe

Usługi księgowe w zakresie ksiąg handlowych to przede wszystkim:

 • opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • prowadzenie ewidencji księgowych (księgi główne i pomocnicze),
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
 • rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych: BILANS, RZiS, Informacje dodatkowe,
 • sporządzanie raportów dla instytucji zewnętrznych.

Uproszczone formy księgowości

Księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, jawną lub partnerską nasza oferta jest dla Ciebie. Zapewnimy Ci kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia ewidencji w formie uproszczonej polegające na:

 • bieżącym ewidencjonowaniu operacji gospodarczych,
 • sporządzaniu deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzeniu ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia,
 • bieżącym wsparciu w zakresie przepisów prawa podatkowego,
 • sporządzaniu rozliczeń rocznych.

 

okulary dokumenty

długopis kalkulator

 

Kadry i płace

Prowadzenie spraw kadrowych, płacowych i naliczanie składek ZUS warto powierzyć fachowcom. W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracownika,
 • prowadzenie kartotek czasu pracy (ewidencja urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich i wychowawczych, urlopów bezpłatnych i innych),
 • prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • sporządzanie list płac i umów cywilnoprawnych,
 • rozliczanie w zakresie PIT, ZUS, PFRON.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.