Oferta

W ramach współpracy oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • pełną obsługę kadrowo-płacową i ZUS oraz doradztwo z zakresu prawa pracy
  i ubezpieczeń społecznych,
 • przygotowywanie deklaracji i sprawozdań na potrzeby różnych instytucji tj. Urzędów Skarbowych, GUS, NBP, ZUS, GIOŚ, PFRON,
 • przygotowywanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane,
 • doradztwo w zakresie usług bankowych m.in. kredyty hipoteczne, gotówkowe, firmowe.
Opracujemy oraz przygotujemy:
 • zakładowy plan kont,
 • zasady polityki rachunkowości,
 • wnioski kredytowe oraz niezbędną dokumentację wymaganą przez banki,
 • sprawozdania z zakresu Ochrony Środowiska,
 • plany amortyzacji oraz ewidencję środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych
  i prawnych,
 • dokumenty do rejestracji i likwidacji działalności gospodarczej,
 • dokumenty związane z aktualizacją danych w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym
  i Statystycznym.
Oferujemy niestandardowe usługi rachunkowo-finansowe zgodnie z indywidualną umową
z Klientem.


Promocje

"Na dobry początek"
 • dla nowych klientów na pierwsze 2 miesiące współpracy rabat w wysokości 50 % ustalonej ceny
  za usługi*
"Poleć nas znajomym"
 • każdy z klientów naszego biura, który poleci nasze usługi innej firmie, z którą nawiążemy współpracę otrzyma w następnym miesiącu rabat w wysokości 50% ustalonej ceny za usługi*
(*)w przypadku umowy zawartej na minimum 12 m-cy.